Ngày 23-7, huyện Lương Tài tổ chức tổng kết 20 năm (2002- 2022) triển khai thực hiện Nghị đình số 78/NĐ-CP ngày 4-10-2002 của Chính phủ về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Thống kê truy cập

Online : 4479
Đã truy cập : 120299618