Tổ chức bộ máy xã Song Liễu

10/06/2019 10:46 Số lượt xem: 1381

Stt

Họ và Tên

Chức vụ

Mail công vụ

1

Nguyễn Văn Nghiệp

Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND

nvnghiep.tt@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Văn Hợp

Chủ tịch UBND

nvhop.tt@bacninh.gov.vn

3

Nguyễn Thị Thanh Chà

Phó bí thư Thường trực

nttcha.tt@bacninh.gov.vn

4

Nguyễn Thanh Tính

Phó chủ tịch HĐND

nttinh.tt@bacninh.gov.vn

5

Sái Văn Lương

Chủ tịch UBMTTQ

 

6

Nguyễn Văn Việt

Trưởng công an xã

nvviet.tt@bacninh.gov.vn

7

Đàm Văn Tâm

Phó trưởng công an

nvtam.tt@bacninh.gov.vn

8

Sái Trọng Lịch

Chỉ huy trưởng BCHQS

stlich.tt@bacninh.gov.vn

9

Nguyễn Văn Tấn

Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS

nvtan.tt@bacninh.gov.vn

10

Nguyễn Văn Chính

Kế toán xã

nvchinh.tt@bacninh.gov.vn

11

Nguyễn Văn Diện

Địa chính xây dựng

nvdien.tt@bacninh.gov.vn

12

Hà Thị Trang

Vp đảng uỷ-HĐND- UBND; VP thống kê – Văn thư lưu trữ

httrang.tt@bacninh.gov.vn

13

Sái Thị Ngân

CB Văn hoá - TT

stngan.tt@bacninh.gov.vn

14

Nguyễn Văn Luận

Chủ tịch Hội nông dân

nvluan.tt@bacninh.gov.vn

15

Phan Thị Nhinh

Chủ tịch Hội LHPN

ptnhinh.tt@bacninh.gov.vn

16

Văn thư

Văn thư UBND xã

songlieu.tt@bacninh.gov.vn

17

Sái Văn Tới

Văn phòng một cửa

svtoi.tt@bacninh.gov.vn

18

Hà Ngọc Vinh

Cán bộ LĐTB&XH

hnvinh.tt@bacninh.gov.vn

19

Dương Hồng Hạt

Cán bộ Tư pháp – Hộ tịch

dhhat.tt@bacninh.gov.vn

20

Nguyễn Văn Toản

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

nvtoan.tt@bacninh.gov.vn

21

Cao Vũ Hải

Bí thư Đoàn Thanh niên

cvhai.tt@bacninh.gov.vn