Thống kê truy cập

Online : 4326
Đã truy cập : 137788391

Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân trong huyện thấy rõ tầm quan trọng của công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Trong 2 ngày 5 và 6/6, tại xã Minh Đạo, UBND huyện, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn huyện Tiên Du tổ chức cuộc Diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019. Song song với các cuộc họp Ban chỉ huy, cuộc diễn tập cũng tổ chức thực binh tại hiện trường với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, trọng tâm là thực hành xử lý sự cố: Sơ tán dân tại khu vực xóm ngoài thôn Tử Nê, thực hành tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và xử lý sự cố sạt trượt mái đê do thẩm lậu phía đồng.