Điều kiện tự nhiên-xã hội

05/06/2017 13:41 Số lượt xem: 341

       Trung Chính là một xã thuần nông nằm phía đông của trung tâm huyện Lương Tài, có diện tích tự nhiên là 1101,95 ha với 18 thôn và 2.541 hộ gia đình, dân số toàn xã có 9.364 nhân khẩu, đồng bào công giáo chiếm 21% dân số toàn xã. Trong những năm qua thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách đổi mới của Đảng, Nhà nước, kinh tế Trung Chính đang phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Thu nhập bình quân đầu người hàng năm mỗi năm một tăng, bộ mặt nông thôn đổi mới, với các công trình phúc lợi như điện, đường, trường, trạm đều được hiện đại hóa.

         Các phong trào văn hóa văn nghệ TDTT được phát triển mạnh mẽ, hàng năm có từ 12-13 làng đạt danh hiệu Làng văn hóa các cấp. Phong trào thực hiện nếp sống văn hóa mới được nhân dân tích cực ủng hộ và thực hiện có hiệu quả, nhiều năm được các cấp khen thưởng. Năm 2009-2011, chính quyền xã được UBND tỉnh Bắc Ninh tặng cờ thi đua xuất sắc. Mặt trận và các đoàn thể hàng năm đều đạt vững mạnh.

Admin