Cơ cấu tổ chức

05/06/2017 13:49 Số lượt xem: 65

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Công việc phụ trách

Số điện thoại

1

Lê Văn Hùng

1968

Bí thư Đảng ủy

Phụ trách công tác Đảng trong toàn xã

02223507934

2

Phạm Văn Duyện

1960

Phó BT TT Đảng ủy

Phó bí thư phụ trách công tác Đảng,

0985932078

3

Nguyễn Thị Thanh Thảo

1993

Văn phòng Đảng ủy

Phụ trách công tác văn thư

0988468193

 
TC