Thống kê truy cập

Online : 5153
Đã truy cập : 131068243

Lương Tài chăm lo xây dựng đời sống văn hó

Các dự thảo văn bản đang lấy ý kiến đóng góp

STT Trích yếu Loại Thời gian lấy ý kiến Chi tiết

Các dự thảo văn bản đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp

STT Trích yếu Loại Thời gian lấy ý kiến Chi tiết
1

Đóng góp ý kiến vào xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể tỉnh Bắc Ninh"   201

Góp ý
Từ ngày : 23/03/2021
Đến ngày : 29/03/2021


Trang 1/1|<<1