Lương Tài chăm lo xây dựng đời sống văn hóa

12/10/2023 15:45 Số lượt xem: 29

Lương Tài chăm lo xây dựng đời sống văn hóa

Lương Tài là một trong những điểm hình phong trào xây dựng đời sống văn hóa, đạt được nhiều kết quả tích cực, với tỷ lệ 91,5% các hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; 84,1% các thôn được công nhận Làng văn hóa; 96,4% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, góp phần phát huy truyền thống tốt đẹp của mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, tiến bộ, văn minh.

Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, Phòng Văn hóa và Thông tin làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai, hướng dẫn, tuyên truyền, kiểm tra tổ chức thực hiện và tổng kết phong trào. Các địa phương tập trung, nỗ lực vận động, tuyên truyền, tạo sự gắn kết, đồng lòng tham gia, hưởng ứng của người dân, góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực trong đời sống của mỗi gia đình, khu dân cư.

Theo đồng chí Trưởng Phòng Văn hóa-Thông tin huyện Lương Tài: Để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được lan tỏa sâu rộng, phát triển bền vững và thiết thực, Lương Tài luôn chú trọng xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Trong đó, lấy việc xây dựng gia đình, cộng đồng dân cư văn hóa, nếp sống văn minh làm trọng tâm. Các địa phương tập trung, nỗ lực vận động, tuyên truyền, tạo sự gắn kết, đồng lòng tham gia của người dân.

Năm 2022, toàn huyện có 91,5% gia đình đạt GĐVH; có 85 thôn được công nhận Làng văn hóa (đạt 84,1%), trong đó 14 thôn được đề nghị khen thưởng đạt danh hiệu “Làng văn hóa” 5 năm liên tục; có 109/113 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (đạt 96,4%); số đám tang thực hiện hỏa táng, điện táng đạt 58,1%. Đáng ghi nhận, một số thôn có tỉ lệ hỏa táng, điện táng đạt từ 90-100% như: Kim Đào, Phượng Trì (Thị Trấn Thứa); Thiên Phúc, Lai Đông 1, Đan Quế (Trung Chính); Phú Thọ, Quảng Nạp (Quảng Phú)… Ngoài chính sách hỗ trợ của tỉnh, huyện, nhiều xã, thôn cũng có thêm cơ chế hỗ trợ như: Thị trấn Thứa, An Thịnh, Mỹ Hương, Trừng Xá, Trung Kênh...

Trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở các khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã xuất hiện các gương “Người tốt, việc tốt” ở tất cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, quản lý nhà nước... Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua như: “Xây dựng gia đình hạnh phúc, tích cực tham gia công tác góp phần xây dựng Làng văn hóa”; “Nông dân sản xuất giỏi xây dựng gia đình văn hóa và giúp đỡ tương trợ cộng đồng”; “Quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Lao động, sáng tạo, thi đua cải tiến lề lối làm việc trong cơ quan, các đoàn thể chính trị - xã hội và UBND các xã, thị trấn”. Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, Đô thị văn minh”, toàn huyện có 2/13 xã đạt 19 tiêu chí (An Thịnh, Lâm Thao) chiếm 15,4%; có 9/13 xã đạt từ 15-18 tiêu chí chiếm 69,2%; có 2/13 xã đạt 14 tiêu chí (Bình Định, Trung Chính) chiếm 15,4%.

Các địa phương thường xuyên tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường sinh thái, vận động nhân dân xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước, cải tạo các ao làng, trồng cây xanh; công trình công cộng như nhà văn hóa, khu thể thao, nghĩa trang được xây dựng từng bước theo quy hoạch. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường; thôn, làng đều có đội vệ sinh quét dọn thu gom rác thải về nơi tập trung theo quy định.
Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” phong trào TDTT quần chúng ở Lương Tài được duy trì thường xuyên và có chiều hướng phát triển cả về số lượng và chất lượng, những môn thể thao được nhiều người hưởng ứng và ưa thích là: Bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, đi bộ, xe đạp... Tỷ lệ người thường xuyên tham gia luyện tập thể dục thể thao năm 2022 đạt 33%; số gia đình thường xuyên luyện tập thể dục thể thao đạt 22,5%.
Toàn huyện hiện có 113 nhà văn hóa; 1 thư viện huyện, 11 điểm bưu điện văn hóa xã, tủ sách pháp luật 14, tủ sách thôn 32, trạm truyền thanh có 116, điểm vui chơi trẻ em 117, sân thể dục thể thao 118, 18 nhà luyện tập và thi đấu thể thao, 30 CLB văn hóa văn nghệ, 55 CLB dân vũ thể thao, 32 CLB Quan họ thực hành và gần 100 tổ đội văn nghệ. Các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở từng bước được đầu tư xây dựng và dần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống.


 

Từ những kết quả đạt được có thể khẳng định phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Lương Tài đã phát huy được những truyền thống tốt đẹp của mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư, đoàn kết phấn đấu xây dựng và phát triển kinh tế, giúp nhau làm giàu chính đáng, chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân tương ái”, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội bảo đảm, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao.

Phòng VHTT huyện Lương Tài
Nguồn: Cổng TTĐT huyện Lương Tài