Lương Tài Gặp mặt cán bộ quân đội kỷ niệm 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, 75 năm ngày hội quốc phòng toàn dân.

23/12/2019 15:11 Số lượt xem: 196
Chiều 16/12, Huyện ủy – HĐND – UBND – UB MTTQ huyện Lương Tài trọng thể tổ chức gặp mặt cán bộ quân đội kỷ niệm 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, 75 năm ngày hội quốc phòng toàn dân. Dự ở tỉnh có đồng chí Phạm Huy Đông, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; ở huyện có các đồng chí: Vũ Minh Hiếu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lê Tuấn Hồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Dự còn có các đồng chí trong BTV Huyện ủy-HĐND-UBND huyện; lãnh đạo một số ngành của huyện; các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban CHQS huyện Gia Lương, Lương tài qua các thời kỳ; các đồng chí sĩ quan cao cấp của huyện; cán bộ, sĩ quan Ban CHQS huyện; lãnh đạo các xã,thị trấn.

lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và Lãnh đạo huyện Lương Tài chúc mừng LLVT huyện.

       Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã được ôn lại truyền thống 30 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân; 75 năm xây dựng chiến đấu, trưởng thành của QĐND Việt Nam.

          Với lực lượng vũ trang huyện Lương Tài từ khi mới thành lập và phát triển, với tinh thần cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất; anh dũng, kiên cường, bất khuất trong chống giặc ngoại xâm. Phát huy truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc, của quê hương; trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Lương Tài đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; lực lượng vũ trang huyện Lương Tài luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Ninh; mà thường xuyên trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện; sự giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp từ huyện đến cơ sở; sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân. Lực lượng vũ trang huyện Lương Tài đã vượt qua bao khó khăn, gian khổ, không ngừng vươn lên lớn mạnh và từng bước trưởng thành.

           Quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng vũ trang huyện luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạng của quê hương. Nổi bật, đầu năm 1945, phong trào Việt Minh ở các làng Ngọc Quan, Kim Thao (xã Lâm Thao) đã phát triển mạnh mẽ, các tổ chức quần chúng cứu quốc trong mặt trận Việt Minh được hình thành. Để tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo các hoạt động phong trào cách mạng của địa phương, đồng chí Trần Đức Quang được đồng chí Hà Kế Tấn phụ trách Ban công vận của xứ ủy Bắc Kỳ giới thiệu về khu vực Quảng – Bình – Lâm tiếp tục chắp mối liên lạc. Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Trần Đức Quang, sáng ngày 21 tháng 4 năm 1945 các đội tự vệ vũ trang từ Ngọc Quan, Trung Chính và Kim Thao gồm 100 người được trang bị kiếm, mã tấu, giáo mác kéo đến làng Kim Thao, áp đảo, phá cuộc “Khai cờ” của tổ chức “Bảo an đoàn”, hạ cờ của chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim xuống, treo cờ đỏ sao vàng của Việt Minh lên. Đồng chí Trần Đức Quang lên tuyên truyền cương lĩnh cứu nước của Mặt trận Việt Minh, kêu gọi mọi người gia nhập các đoàn thể thanh niên cứu quốc, phụ nữ cứu quốc, phụ lão cứu quốc, nông dân cứu quốc đấu tranh chống bọn phản động, chống Nhật thu thuế; phá kho thóc chia cho nhân dân, cứu đồng bào bị đói, tiến lên giành chính quyền về tay nhân dân. Cuộc mít tinh có tiếng vang sâu rộng, uy tín của Việt Minh dâng cao, phong trào cách mạng nhanh chóng phát triển mạnh mẽ ở các tổng Lâm Thao, Phú Lương, Quảng Phú, Bình Định, Trung Chính và Phá Lãng. Mới đây, Bộ tư lệnh Quân khu 1 ra Quyết định số 713 QĐ-BLT ngày 5/4/2019 về việc công nhận ngày 21/4/1945 là ngày truyền thống của LLVT huyện Lương Tài

          Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng địa phương, huyện đã tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này bằng nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp, hiệu quả. Qua đó, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ trên địa bàn ngày càng vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Nổi bật là nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc được nâng lên; tiềm lực, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân từng bước được tăng cường; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT huyện được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

         Với bề dày thành tích đạt được, nhiều năm liền Ban CHQS huyện Lương Tài được Bộ CHQS công nhận là đơn vị có phong trào thi đua tốt; 3 năm liền 2017,2018,2019 được Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng. Công tác quốc phòng, quân sự của huyện Lương Tài đã có nhiều khởi sắc, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, tạo môi trường thuận lợi để Huyện đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu trở thành địa phương giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng, an ninh, từng bước hoàn thiện các tiêu chí Huyện đạt chuẩn nông thôn mới, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Đ.c Bí thư Huyện ủy Vũ Minh Hiếu phát biểu.

       Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư huyện ủy Vũ Minh Hiếu nhấn mạnh: Lực lượng vũ trang huyện sinh ra từ nhân dân, được nhân dân đùm bọc, được Đảng, Bác Hồ, Quân đội giáo dục rèn luyện đã không ngừng lớn mạnh, từng bước trưởng thành, lập nhiều chiến công, góp phần xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam “bách chiến, bách thắng” giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam XHCN. Cán bộ, chiến sĩ LLVT luôn đoàn kết, thống nhất, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, tuyệt đối trung thành bảo vệ Đảng, chính quyền. Bí thư Huyện ủy Vũ Minh Hiếu nhấn mạnh trong tình hình mới, LLVT huyện thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, tổ chức; nâng cao sức mạnh chiến đấu và trình độ sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thường xuyên nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân.