UB MTTQ huyện Lương Tài Phản biện xã hội dự thảo Đề án “phát triển du lịch sinh thái huyện Lương Tài”

18/09/2019 16:10 Số lượt xem: 134
Chiều 9/9, UB MTTQ huyện Lương Tài tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo Đề án “phát triển du lịch sinh thái huyện Lương Tài”. Dự có các đồng chí: Lê Đức Kỳ, Phó Chủ tịch TT UB MTTQ tỉnh; đồng chí Nguyễn Đình Văn, Phó Bí thư TT Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Long, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện.

Toàn cảnh

         Đề án phát triển du lịch sinh thái huyện Lương Tài phù hợp với chiến lược và quy hoạch tổng thể, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Phát triển du lịch sinh thái kết nối với du lịch tỉnh Bắc Ninh và các huyện, thị lân cận trong vùng đồng bằng sông Hồng. Hình thành mạng lưới các khu, điểm du lịch trên toàn huyện; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, tạo ra nhiều việc làm, nâng cao thu nhập của cộng đồng dân cư và nguồn thu ngân sách, hỗ trợ ngành kinh tế khác phát triển.

các đại biểu nghe báo cáo Đề án

      Định hướng phát triển các sản phẩm chủ yếu: du lịch văn hóa tâm linh; du lịch làng nghề; du lịch thăm quan, trải nghiệm; du lịch giải trí, nghỉ dưỡng; du lịch dịch vụ - thương mại.

các ý kiến và ý kiến Lãnh đạo MTTQ tỉnh.

       Tại hội nghị phản biện, các ý kiến tập trung vào các vấn đề: Tăng hình ảnh để quảng bá văn hóa các điểm du lịch, thu hút du khách và có hình ảnh các nhà thờ công giáo. Khảo sát tính chính xác số liệu các điểm di tích lịch sử, đầu tư phát triển các điểm di tích có trọng tâm, trọng điểm; khôi phục một số nghi thức lễ hội. Tập trung quy hoạch vùng gắn với phát triển du lịch nông nghiệp. Căn cứ pháp lý đề thành lập Đề án, vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng vào cuộc để thực hiện Đề án. Xác định cụ thể mục tiêu của Đề án, các điểm du lịch, sản phẩm du lịch, các tua du lịch và tính khả thi triển khai tổ chức thực hiện khi được phê duyệt.

       UB MTTQ huyện tổng hợp báo cáo các ý kiến phản biện Đề án, gửi bên tư vấn bổ sung các ý kiến phù hợp với tình hình thực tế của địa phương trong Đề án, để giám sát quá trình thực hiện Đề án sau khi được phê duyệt và tổ chức thực hiện.