Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 159
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 34/QĐ-UBND V/v điều động dân quân tham gia trực chiến bảo vệ sscđ trong dịp 30/4-01/5/2020 An ninh - Quốc phòng 27/04/2020
2 33/QĐ-UBND V/v thành lập tổ rà soát các tổ chức, cá nhân gặp khó khăn trong đại dịch covid-19 Lao động - Thương binh - Xã hội 23/04/2020
3 32/QĐ-UBND V/v kiện toàn lực lượng thực hiện phương án phối hợp liên ngành kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn xã Y tế 16/04/2020
4 31/QĐ-UBND V/v áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp nghi nhiễm covid-19 Y tế 15/04/2020
5 30/QĐ-UBND V/v áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp nghi nhiễm covid-19 Y tế 14/04/2020
6 29/QĐ-UBND V/v phê duyệt kết quả đấu thầu thi công xây lắp công trình trường mầm non xã trung chính giai đoạn 2 Xây dựng cơ bản 06/04/2020
7 28/QĐ-UBND V/v chỉ định thầu tvgs thi công xây dựng trường mầm non giai đoạn 2 xã trung chính Xây dựng cơ bản 06/04/2020
8 27/QĐ-UBND V/v điều động lực lượng thực hiện phương án phối hợp liên ngành kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn xã Y tế 04/04/2020
9 26/QĐ-UBND V/v kiện toàn bcđ thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ Y tế 30/03/2020
10 25/QĐ-UBND V/v thành lập các tiểu ban phòng, chống covid-19 Y tế 23/03/2020
11 24/QĐ-UBND V/v thành lập tổ công tác rà soát cách ly người nhập cảnh phòng, chống dịch covid-19 Y tế 23/03/2020
12 23/QĐ-UBND V/v phê quyệt hồ sơ mời thầu công trình trương mn xã giai đoạn 2... Xây dựng cơ bản 20/03/2020
13 07/TB-UBND V/v cử cán bộ hỗ trợ thôn trinh phú lập phương án thu, chi tài chính Lĩnh vực khác 20/03/2020
14 33/CV-UBND V/v đề nghị đính chính thông tin trong hồ sơ người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng huy chương kháng chiến Lao động - Thương binh - Xã hội 16/03/2020
15 07TTr-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trường mn xã giai đoạn 2, nhà ăn, nhà bếp Xây dựng cơ bản 12/03/2020
16 32/CV-UBND V/v tu bổ, tôn tạo di tích chùa đan quế (liên khương tự) xã trung chính Văn hoá - Thể thao - Du lịch 11/03/2020
17 20/QĐ-UBND V/v phê duyệt gái gói thầu xây lắp trường mn xã giai đoạn 2, nhà ăn, nhà bếp Xây dựng cơ bản 10/03/2020
18 19/QĐ-UBND V/v phê duyệt điều chỉnh cơ cấu chi phí xây dựng công trình trường mn xã giai đoạn 2 nhà ăn, nhà bếp... Xây dựng cơ bản 10/03/2020
19 06/TTr-UBND V/v đề nghị chuyển mục đích sd đất, giao đất để thực hiện xây dựng chùa thôn đan quế, xã trung chính Xây dựng cơ bản 10/03/2020
20 31/CV-UBND V/v kiểm tra rà soát và lập danh sách người có công với cách mạng có khó khăm về nhà ở đủ điều kiện hỗ trên địa bàn Lao động - Thương binh - Xã hội 10/03/2020
Trang 1/8|<<123456>>|