Thống kê truy cập

Online : 3516
Đã truy cập : 131069344

Trong quá trình xây dựng và phát triển, huyện Tiên Du luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh dành những tình cảm và sự quan tâm đặc biệt, ngày 14/9/1959, Bác Hồ đã về dự Hội nghị thủy lợi toàn miền Bắc họp tại xã Hiên Vân, huyện Tiên DuSau khi nghe đại biểu báo cáo thành tích công tác thủy lợi, Bác đã trao 10 huy hiệu tặng cho tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác thủy lợi. Bác ân cần nhắc nhở: “Cán bộ phải đi đúng đường lối quần chúng, dựa vào nhân dân; trước hết phải tin tưởng vào lực lượng và trí tuệ của nhân dân là vô cùng vô tận. Những lời căn dặn, chỉ bảo của Người thể hiện tính nhân văn sâu sắc, là bài học, là động lực để Đảng bộ và nhân dân trong huyện phấn đấu, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển.