Tổ chức bộ máy xã Xuân Lâm

10/06/2019 10:36 Số lượt xem: 1187

STT

Họ và tên

Chức vụ

Mail công vụ

1

Nguyễn Chân Lành

Bí Thư Đảng Ủy

nclanh.tt@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Kim Chủ

Chủ tịch UBND xã

nkchu.tt@bacninh.gov.vn

3

Dương Đắc Điểm

Phó Bí thư Đảng Ủy xã

dddiem.tt@bacninh.gov.vn

4

Nguyễn Văn Sỹ

Phó Chủ tịch UBND xã

nvsy.tt@bacninh.gov.vn

5

Thân Trọng Minh

Phó Chủ tịch HĐND xã

ttminh.tt@bacninh.gov.vn

6

Đinh Bá Binh

Chủ tịch UBMTTQ xã

dbbinh.tt@bacninh.gov.vn

7

Xã Xuân Lâm

Văn thư

xuanlam.tt@bacninh.gov.vn

8

Đinh thị Thanh Thuỷ

Bí thư đoàn thanh niên

 

9

Nguyễn Thị Lan Anh

Chủ tịch Hội LHPN xã

ntlanh.tt@bacninh.gov.vn

10

Nguyễn Ngọc Trường

Chủ tịch hội ND xã

nntruong.tt@bacninh.gov.vn

11

Trần Đức Tăng

Chủ tịch Hội CCB xã

tdtang.tt@bacninh.gov.vn

12

Nguyễn Bá Bằng

Chỉ huy trưởng QS  xã

nbbang.tt@bacninh.gov.vn

13

Nguyễn Kim Cường

Trưởng Công an

nkcuong.tt@bacninh.gov.vn

14

Nguyễn Thị Miền

Cán bộ

ntmien.tt@bacninh.gov.vn

15

Vũ Thị Thủy

Cán bộ

vtthuy1.tt@bacninh.gov.vn

16

Hà Thị Thủy

Cán bộ

htthuy.tt@bacninh.gov.vn

17

Nguyễn Văn Vượng

Cán bộ

nvvuong.tt@bacninh.gov.vn

18

Nguyễn Phụ Quỳnh

Cán bộ

npquynh.tt@bacninh.gov.vn

19

Nguyễn Văn Nam

Cán bộ

nvnam.tt@bacninh.gov.vn

20

Nguyễn Tiến Vinh

Cán bộ

ntvinh1.tt@bacninh.gov.vn

21

Dương Công Hiên

Cán bộ

dchien.tt@bacninh.gov.vn

22

Hoàng Tiến Kính

Cán bộ

htkinh.tt@bacninh.gov.vn

23

Lê Xuân Tùng

Cán bộ

lxtung.tt@bacninh.gov.vn

24

Trần Đức Kiên

Cán bộ