Triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2019.

19/09/2019 10:29 Số lượt xem: 460
Chiều 5/6, Chi cục thuế huyện Lương Tài triển khai thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2019. Đồng chí Phạm Thanh Hải, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch TT UBND huyện dự và phát biểu chỉ đạo.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2019, chỉ tiêu thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của huyện hơn 4,5 tỷ đồng. Để hoàn thành kế hoạch đề ra, công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải đảm bảo chặt chẽ, thống nhất, công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Đảm bảo diện tích đất chịu thuế và theo đúng mức thuế phải nộp quy định tại luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Chi cục thuế huyện lập sổ bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2019 chi tiết đến từng hộ gia đình, cá nhân theo địa bàn. Phương thực thu nộp, các hộ gia đình, cá nhân nộp cho chính quyền thôn, cán bộ ủy nhiệm thu, cán bộ chuyên quản các địa phương hoặc đội thuế, thời gian nộp trong tháng 6, vận động nhân dân tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế đôi với Nhà nước. Việc thực hiện thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nhằm đảm bảo sự công bằng giữa các hộ gia đình sử dụng đất, tăng thu ngân sách nhà nước, quản lý chặt chẽ diện tích đất ở của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

Đồng chí Phó Chủ tịch Phạm Thanh Hải phát biểu

Phó Chủ tịch TT UBND huyện Phạm Thanh Hải ghi nhận biểu dương công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2018 đạt nhiều kết quả quan trọng. Để hoàn thành kế hoạch thu năm 2019, đồng chí đề nghị Chi cục thuế huyện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn huyện, các xã, thị trấn, rà soát đối tượng nộp thuế, lập danh sách, chuẩn bị tốt các điều kiện thu thuế, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ, đội thực hiện. Đối với các xã, thị trấn xác định rõ trách nhiệm trong công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, phối hợp với các cơ quan thu thuế thực hiện hiệu quả. Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền với các hộ để tự giác thực hiện nghĩa vụ thuế. Tăng cường công tác kiểm tra thu nộp thuế, không để sai phạm, kiêm quyết xử lý các đối tượng chống đối, hoàn thành chỉ tiêu thu.